ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ  

ΟΠΣΔ της Πράξης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ' ΚΠΣ (σχολικά έτη: 2006-2007 και 2007-2008)
(Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί)


ΟΠΣΔ της Πράξης του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (σχολικά έτη: 2008-2009, 2009-2010)


ΟΠΣΔ Αναπληρωτών και Ωρομισθίων
(Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί)
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ - Τομέας Παιδείας   ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: © 2009 Ι.Τ.Υ.Ε "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ"   ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ